Ryzyko nadciśnienia tętniczego

Należy odróżnić niektórych pojęć.

Określenie „nadciśnienie» lub «nadciśnienie» nazywa się wysokie ciśnienie krwi, w porównaniu z ogólnie przyjętych norm nadciśnienia nadciśnienia) – charakterystyczny syndrom nadciśnienia i wtórnego nadciśnienia towarzyszących innym chorobom.

nadciśnieniowa choroba serca nazywany jest głównym niezależnie choroba charakteryzuje się wysokie ciśnienie krwi (nadciśnieniem).

nadciśnienie należy odróżnić tzw nadciśnienie objawowe, przy czym nadciśnienie jest objawem inne choroby, takie jak zapalenie nerek, niektórych chorób gruczołów dokrewnych i tym podobne. D.

Nadciśnienie (Istotne lub pierwotne nadciśnienie) – choroba, w której prowadzi cechą jest tendencja do podnoszenia ciśnienia krwi, nie związany z żadną znaną chorobę narządów wewnętrznych. Nadciśnieniowa choroba serca jest 90-95% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego u ludzi, natomiast udział nadciśnienie wtórne (objawowe) tętniczego stanowiły jedynie 5-10%.

Klasyfikacja PL etiologii:

    

 • istotne (pierwotne) z nadciśnieniem.
 •   

 • wtórny (objawowy) nadciśnienie.

) choroby nerek (zwężeniem tętnicy nerkowej, kłębuszkowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, gruźlica, torbiele, guzy, wodonerczu);
b) choroba kory nadnercza (pierwotny aldosteronizm, zespół Cushinga – zespół Cushinga, nadmierne wydzielanie guzów Dox, kortykosteronu Wrodzone nieprawidłowości biosyntezy kortykosteroidami);
c) choroby rdzenia nadnerczy (pheochromocytoma); /><br g) koarktacja aorty;
d) vsleodbiór dstvie leki nadciśnieniem, doustne środki antykoncepcyjne, glikokortykosteroidy.

Klasyfikacja PL ze strumieniem:

    

 • nadciśnienie łagodne (wolno postępująca).
 •   

 • nadciśnienia złośliwego (szybko się rozwija).

etiologia i patogeneza

Zakłada się, że w oparciu o naruszeniu regulacji ciśnienia krwi, w przypadku choroby nadciśnieniowej, w większości przypadków są powszechne wad genetycznych, które decydują o zwiększonej odpowiedzi na wewnętrznych i zewnętrznych efektów presyjnych.

Według zachodnich koncepcji patogenezy nadciśnienia, opracowanej przez GF Lang, niezbędny w rozwoju tej choroby jest zbiorem czynników genetycznych, które są związane z charakterystyczną dla tej choroby brak naczyń oporowych rozszerzonymi rezerwę. Co przejawia się w niemożności odpowiednio rozszerzyć tętnice i tętniczki terminala w odpowiedzi na wzrost pojemności minutowej serca (minuty objętości krwi).

wpływ na środowisko, neurogenne i humoralnej, co prowadzi do zwiększenia wydajności pracy serca i (lub) zwiększenie naczyniowe reaktywność wobec efektów presyjnych są uważane za czynniki przyczyniające się do rozwoju nadciśnienia. Bardzo często teraz jest idea rozwoju nadciśnienia tętniczego w wyniku uogólnionego defektu błon komórkowych, co przejawia się w przypadku naruszenia ich struktury i funkcje kationnotransportnyh. W przypadku pacjentów z nadciśnieniem, jak również, że ich bliskich krewnych (zarówno normalnych i z podwyższonym poziomem ciśnienia krwi), określonych przez zwiększenie szybkości Na / Li przeciwprądzie przez błonę komórkową. W wyniku naruszenia transportu błony wystąpić uszkodzenia funkcjonalnego systemu transportu wapnia zależny od ATP. Ostatecznie prowadzi to do wzrostu stężenia wapnia w cytoplazmie, który w szczególności sprzyja tonus komórek mięśni gładkich naczyńoraz wzrost oporu naczyń obwodowych.

wiadomo, że gipergidrotatsionnaya (objętość zależny od Na +) postać nadciśnienia, w którym ciśnienie krwi wzrasta wyraźnie podczas podawania nadmiernej ilości soli. Uważa się, że u tych pacjentów są uwarunkowane genetycznie niewydolności nerek w stosunku do wody i sodu z moczem. Jest oczywiste, że nagromadzenie sodu w ścianie naczyń zwiększa reaktywność naczyniową do substancji presyjnych. Zwiększone ciśnienie krwi u tych pacjentów, zapewnia odpowiednią wydalanie nadmiaru sodu i wody z ciała.

Obserwacje kliniczne wskazują, że pewien wpływ na środowisko i stan metaboliczny zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego u osób predysponowanych genetycznie. Te czynniki etiologiczne może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy serca i (lub) zwiększenie napięcia naczyń oporowych.

nowoczesne czynniki etiologiczne obejmują ostry i chroniczny stres psychoemocjonalnym, stałego napięcia psychiczne, uraz mózgu, niedotlenienie mózgu dowolnego pochodzenia, restrukturyzację wiek neuroendokrynnych (klimakterium), nadużywanie soli, alkoholu, paleniem.

nowoczesnej terapii patogenetyczne czynniki mogą być reprezentowane następującym patogenetycznego łańcuchu. Zaburzenie czynności podwzgórza i rdzenia, zwiększa aktywność mięśnia INTER-receptory zmniejszać wydzielanie natriuretycznego hormonu podwieszonego systemu współczulnego, zmieniając aktywność układu reniny – angiotensyny II – aldosteronu, działanie redukcji depresor nerek, zmniejszenie peptyd fosfolipidów produkcji – zmiany rozwojowe inhibitora reniny w tętniczek i precapillaries, zmiany struktury i funkcji błon komórek, w tym komórek mięśni gładkich tętniczek (zmniejszenie Aktywność e pomp sodu i wapnia, zwiększenie stężenia zjonizowanego wapnia w cytoplazmie) Spadek ProIndukcja prostacykliny przez śródbłonek tętnic i śródbłonka czynnik rozluźniający i zwiększenie – endoteliny.

Pod wpływem wspomnianych czynników występuje chorobotwórczy wzrostu obwodowego oporu naczyniowego i stabilizacji nadciśnienia tętniczego.

silne czynniki ryzyka dla rozwoju i progresji choroby nadciśnieniowej.

czynniki ryzyka nadciśnienia pierwotnego dzieli się na zarządzaniu i kontroli.

Aby nie sterowane czynniki ryzyka to dziedziczność, płeć, wiek, menopauza u kobiet, czynniki środowiskowe.

sterowanego czynniki ryzyka obejmujące: palenia tytoniu, alkoholu, stres, miażdżyca, cukrzyca, nadmierne spożycie soli, brak aktywności fizycznej, otyłości.

dziedziczności. Historia rodzinna choroby nadciśnieniowej jest jednym z najsilniejszych czynników ryzyka tej choroby. Mówi ona dość ścisły związek między poziomem ciśnienia krwi u krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo). Ryzyko wzrasta jeszcze bardziej, gdy wysokie ciśnienie krwi miał dwa lub więcej członków rodziny.

Paul. w okresie dojrzewania, średni poziom ciśnienia jest wyższy dla mężczyzn niż kobiet. Różnice płciowe w ciśnieniu krwi jest na jej szczyt w młodym i średnim wieku (35-55 lat). W późniejszym okresie życia, różnice te są wygładzone, a czasami kobiety mogą mieć wyższą średnią ciśnienie niż mężczyzn. Jest to spowodowane wyższą szybkością przedwczesnej śmierci mężczyzn w średnim wieku z wysokim ciśnieniem krwi, jak również zmian w organizmie kobiety po menopauzie.

Wiek. Wysokie ciśnienie krwi występuje najczęściej u osób starszych niż 35 lat, z tym, starsza osoba, tym większa liczba jego ciśnienie krwi. U mężczyzn w wieku 20-29 lat stwierdzono nadciśnieniew 9,4% przypadków, a 40-49 – w 35% przypadków. Kiedy dotrą do 60-69 roku życia, liczba ta wzrasta do poziomu 50%. Należy zauważyć, że w wieku 40 samców choroby nadciśnieniowej dotkniętego częściej niż kobiety, a następnie stosunek zmienia się na drugą stronę.

Obecnie nadciśnienie jest znacznie młodszy i bardziej często wykrywane wysokie ciśnienie krwi u młodych dorosłych i osób w średnim wieku.

Climax. Zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego u kobiet w okresie menopauzy. Wynika to z braku równowagi hormonalnej w organizmie w tym czasie i pogłębienia nerwu i reakcje emocjonalne. Według badań, nadciśnienie rozwija się w 60% przypadków u kobiet w okresie menopauzy. W pozostałych 40% w czasie menopauzy i ciśnienie krwi stale podwyższone, ale te zmiany następują tak szybko, jak to trudny czas dla kobiet z tyłu.

Przeczytaj artykuł -   Pierwsza pomoc w kryzysie nadciśnieniowym

czynniki środowiskowe. czynników, takich jak hałas, zanieczyszczenia i twardości wody są uważane za czynniki ryzyka rozwoju nadciśnienia. Chociaż potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia tej kwestii, jednak ochrona przyrody powinna być priorytetem, gdyż zanieczyszczenie środowiska wpływa niekorzystnie na ogólny stan zdrowia.

Stres i wysiłek umysłowy Stres -. Jest to reakcja organizmu na silny wpływ czynników środowiskowych. Istnieją dowody na to, że różne rodzaje ostrego stresu zwiększa ciśnienie krwi. Długotrwały stres, „adrenolinovoe” zatrucie organizmu, przyczynia się do progresji choroby nadciśnieniowej Handy i wyglądu jego zagrażających życiu powikłań (zawał serca, udar mózgu)

Private. Palenie powoduje dltelny skurcz naczyń, stymuluje wzrost ciśnienia krwi. Niezwykle negatywny wpływ na stan ściany naczyniowej oraz w gipertonichesChoroba Coy za.

Cukrzyca jest ważny i istotny czynnik ryzyka miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.

Miażdżyca jest główną przyczyną wielu zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Zmiany miażdżycowe prowadzić do zwężenia światła naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie elastyczności ścian, co sprawia, że ​​przepływ krwi.

nadmierne spożycie soli. badania sugerują, że spożycie w nadmiarze soli fizjologicznej normy prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Jest naukowo udowodnione, że regularne spożycie więcej niż 5 gramów soli dziennie przyczynia się do nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza jeśli osoba jest predysponowany do niego.

Brak aktywności fizycznej. Kiedy obciążenie fizyczne jest gwałtowny wzrost zużycia energii, pobudza układ krążenia, szkoli serce i naczynia krwionośne. Muskularny obciążenie przyczynia masażu mechanicznego ścian naczyń, co ma korzystny wpływ na krążenie krwi. Ze względu na wykonywanie pracy w pełni serce, naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne, obniża poziom cholesterolu we krwi.

To jest autentycznie wykazały wzrost poziomu HDL we krwi podczas ćwiczeń. Wszystko to utrudnia rozwój zmian miażdżycowych w organizmie.
Regularne ćwiczenia na świeżym powietrzu, odpowiednie do osiągnięcia średniego poziomu sprawności są dość skuteczne w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

otyłości. tych badaniach obserwacyjnych sugerują, że zwiększenie masy ciała 10 kg, któremu towarzyszy wzrost skurczowego ciśnienia krwi o 2-3 mm Hg oraz zwiększenie rozkurczowego ciśnienia na poziomie 1-3 mmHg
Nie jest to zaskakujące, ponieważ Otyłość jest często związana z innymi czynnikami wymienionymi – obfitość tłuszczu zwierzęcego ciała (hpowoduje miażdżycy), stosowanie słonych pokarmów, a także małej aktywności fizycznej. Ponadto, nadwagę ciała ludzkiego potrzebuje więcej tlenu. I tlen znane jest przenoszonych przez krew, a więc układ krążenia ponosić dodatkowe obciążenie, które często prowadzi do choroby nadciśnieniowej.

Użycie alkoholu. W badaniach naukowych wykazano negatywny wpływ alkoholu na ciśnienie krwi, a efekt ten był niezależny od otyłości, palenia tytoniu, aktywności fizycznej, wieku i płci. Szacuje się, że zużycie 20-30 ml. Czysty etanol towarzyszy wzrost skurczowego ciśnienia około 1 mmHg i rozkurczowego ciśnienia o 0,5 mm Hg.

Ponadto, istnieje zwyczaj, który jest bardzo trudny do walki. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do niewydolności serca, nadciśnienie, ostry udar mózgu.

Objawy kliniczne nadciśnienia pierwotnego.

Skargi wynikające z nadciśnienia określono wysokie ciśnienie krwi oraz towarzyszące łamanie ukrwienia i funkcji w ważnych narządów. Kiedy patologii „narządy docelowe” są mózgu, siatkówki i nerek. W związku z powyższym, głównymi objawami choroby są związane z uszkodzeniem tych narządów.

    

 1. Subiektywne objawy: ból i zaburzenia serca, bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, plamy miga, okręgów, muchy przed oczami, duszność podczas chodzenia.
 2.   

 3. Jeśli ciężkie serca i niewydolność krążenia – akrozianoz, o konsystencji pasty nogi i stopy, z ciężką niewydolność lewej komory serca – ataki astmy, odkrztuszanie krwi, obrzęk.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, które mogą pojawić się dolegliwości w nadciśnieniu i dlaczego się pojawiają.

bóle głowy

Są to częstow obszarach potylicznych i skroniowych, często w godzinach porannych (twarde głowy) lub do końca dnia roboczego. Pojawienie się takiego bólu jest związane ze zmianą tonu tętniczek i żyłek. Bardzo często bóle głowy towarzyszą zawroty głowy i szum w uszach.

Ból w sercu

Ponieważ nadciśnienie jest związane ze zwiększonym pracy mięśnia sercowego (w celu pokonania zwiększonego oporu), wtedy nie jest to wzrost wyrównawczej rozmiaru mięśnia serca, przerostu mięśnia sercowego -. W wyniku przerostu występuje brak równowagi między potrzebami mięśnia sercowego tlenu i możliwości jej ukrwienia, która przejawia się jako pochodzące ból w sercu typu angina. Objawy te często są obserwowane w chorobie nadciśnieniowej w starości. Ponadto, ból może być nieco inny charakter w sercu: długo tępy ból w sercu – cardialgia.

muchy migotanie przed oczami, rozmyte, migotanie piorun

Pojawienie się takich dolegliwości związanych z skurcz tętniczek siatkówki oczu. Kiedy złośliwe nadciśnienie choroba może wystąpić krwawienie w siatkówce, co prowadzi do całkowitej utraty wzroku.

Objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego,

choroba nadciśnieniowa serca jest rodzajem nerwicy naczyniowej. Objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego może przejawiać zmęczenie, spadek wydajności, utrata pamięci czasami zjawiska drażliwość, osłabienie, nastroju występowania lęku, hipochondrycznych lęków. Czasami hipochondria obawy mogą podjąć, przewartościowane lub postaci fobii (szczególnie po kryzysach).

Większość powyższe zjawiska występują na zmianę ciśnienia krwi. Ale to nie wszyscy pacjenci – wielu z nich nie odczuwa żadnego dyskomfortu i nadciśnienie wykryty przypadkowo.

Kryteria rozpoznania nadciśnieniaChoroba:

    

 • Stopień GB jest wyznaczony przez poziom nadciśnienia
 •   

 • Etap GB zależy od uszkodzeń narządowych
 •   

 • silne grupy ryzyka PL zależy od możliwości wystąpienia powikłań, zagrażających życiu (zawału serca oraz udaru mózgu).

Definicja stopnia nadciśnienia.

Głównym objawem nadciśnienia tętniczego jest wysokie ciśnienie krwi. Pofalowania ciśnienia krwi w ciągu 10 mm Hg. Art. w jednej i tej samej osoby w różnych czasach i dniach pracy jest uważane za normalne. W różnych rąk, ciśnienie krwi nie mogą być takie same i dlatego pacjenci powinni mierzyć ciśnienie krwi na obu ramionach.

Przeczytaj artykuł -   Przyczyny wysokiego ciśnienia krwi u mężczyzn

Wyizolowane nadciśnienie skurczowe

55 lat
– Kobiety> 65 lat
– papierosów

6,5 mmola / l /> – wywiadem rodzinnym wczesnej choroby układu sercowo-naczyniowego (kobiety 2 0 mg / dl)
choroby naczyniowe /> tętniaka aorty <br objawowa choroba tętnic obwodowych
retinopatię nadciśnieniową silne wysięki
lub obrzęk brodawka nerwu wzrokowego

Definicja stopnia ryzyka

Czynniki ryzyka i historia

Stopień AG 1 (łagodna nadciśnienie)

Stopień AH 2 (umiarkowane nadciśnienie)

Stopień AG 3 (silny AH)

Brak czynników ryzyka uszkodzenia narządu docelowego (pokojowej), asotsiirovannyh warunkach klinicznych (Ax)

umiarkowane ryzyko

1-2 czynniki ryzyka, z wyjątkiem cukrzycy

umiarkowane ryzyko

bardzo wysokie ryzyko

3 lub więcej czynników ryzyka i / lub POM, i / lub cukrzycy,

bardzo wysokie ryzyko

bardzo wysokie ryzyko

bardzo wysokie ryzyko

bardzo wysokie ryzyko

Diagnoza, dostarczane do pacjenta odzwierciedla stopień, scenę i ryzyko powikłań rozwijających się, zagrażające życiu. Na przykład:Nadciśnienie III stopniu, etap II, ryzyko 2, Etap 2

Rozpoznanie zwyczajowo GB powikłań. I współistniejące warunki.

silne powikłań choroby nadciśnieniowej.

najbardziej znaczące powikłania to GB kryzysu nadciśnienia, choroby naczyń mózgowych (udar mózgu niedokrwienne albo krwotoczne), zawał mięśnia sercowego, stwardnienie nerek (podstawowej zawarte nerek), niewydolność serca, tętniaki aorty, odwarstwienie siatkówki, i inne.

korekta nadciśnienia tętniczego.

podejście jest złożona. należy obserwować pacjenta i, jeśli to konieczne, lekarz terapeuta Subspecialties: kardiolog, okulista, nefrolog, neurolog, itd. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego, aby podjąć odpowiednie leki .. Wskazane jest, aby przestrzegać odpowiedniej diety, unikać złych nawyków. Należy pamiętać, że w trakcie postępu miażdżycy zaostrza chorobę nadciśnieniową.

parafarmaceutykami linia Diénay nie Leki objawowe w celu obniżenia ciśnienia krwi. pomaga, których stosowanie ma na celu zapobieganie postępowi choroby i zapobieganie uszkodzenia narządów docelowych

Stosowanie suplementów diety Diénay linii ma na celu normalizacji metabolizmu, przeciwmiażdżycowe procesu. Pomoc dla zdrowia komórek wątroby, poprawę właściwości reologicznych krwi – jako niezwykle istotny wpływ Parafarmaceutyki aplikacji.

W procesie korygowania niektórych pacjentów udaje się zmniejszyć liczbę leków przeciwnadciśnieniowych, czasami całkowicie odejść od terapii lekowej. Korekta jest bardziej podatny na samoistnym nadciśnieniem tętniczym. Objawowe nadciśnienie wtórne towarzyszące chorobie lub przewlekłą chorobę bazowego wymagają korekty.

Pamiętaj, że dla nadciśnieniowego wymaga użycia leków.

WayKorekcja amb zalecany jest silnym Dianne. dawkę dostosować indywidualnie, w małych dawkach oraz stopniowo zwiększać ich. Nawet jeśli pacjent nie toleruje zawał serca lub udar, zaleca się, aby powitać Dianne dziennie 1 kapsułkę, w niektórych przypadkach, i? kapsułek. Następnie stopniowe przejście do dziennego spożycia i wzrost dawki dokładnym, w zależności od tolerancji.

Przykładowo następujący schemat:

1 tydzień: 1 kapsułka co drugi dzień: poniedziałek, środa, piątek.

Tydzień 2: 1 kapsułka na dni 1 raz dziennie codziennie.

3 tygodni i później: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

W tej dawki można pić słoik aż do końca. Z dobrą dawkę można zwiększyć wytrzymałość. Konieczne jest również, aby wziąć pod uwagę wiek pacjenta.

Po Dianne – przerwa 7-14 dni.

Ponadto korzystne jest zalecane Venomaks. wyboru dawki również nie przeprowadzono jak w odbiorze Dianne, ponieważ przy dziennie, przechodząc stopniowo do dziennego spożycia i zwiększanie dawki do 1 kapsułki 2-3 razy dziennie.

następujących leków może być zalecane Midivirin ma szerokie spektrum działania. Jest on stosowany w zmianach serca, nerek i mózgu.

ge-PA zaleca, jeśli napięcie wyrażone wątroby funkcyjną.

funkcji wątroby wsporczych są bardzo ważne na nadciśnienie, gdyż doświadczenia wątroby zwiększone obciążenie podtrzymywać metabolizm i wydalanie toksycznych związków (w tym leków).

Można także wziąć jakikolwiek inny lek, w zależności od czołowych skarg i życzenia pacjenta. Podejście do dawki wybór jest :. powolnego i stopniowego

Jeśli jest pogorszenie się stanu pacjenta – dawkę należy zmniejszyć do komfortu. Zwiększenie dawki może być w stanie normalizacji.

wskaźnik wystąpienia pozytywnego efektu jest inaczej. To zależy od „starszeństwa” choroby, jej zaniedbania, pierwotnego stanu organizmu. W 80% przypadków zParafarmaceutyki EMA linia Diénay, istnieje pozytywna tendencja (choć czasami powolny) w stanie pacjentów.

Lek Recardio przeciwko nadciśnieniu zwalcza główną przyczynę wysokiego ciśnienia krwi - hormony stresu (kortyzol, adrenalina). To z ich powodu dochodzi do wzrostu częstości akcji serca, serce działa do granic możliwości, pompując więcej krwi.

ReCardio lek zmniejsza szkodliwe działanie hormonów poprzez przywrócenie metabolizmu tlenu. W rezultacie działanie wszystkich składników ma złożony wpływ na organizm, przyczyny choroby są eliminowane. Tak więc u pacjentów poziom cukru i cholesterolu spada, nadwaga znika.

Ponadto Recardio jest zalecany dla tych, którzy wracają do zdrowia po udarze, ponieważ dzięki połączonemu działaniu naturalnych ekstraktów w kapsułkach odnowa ciała będzie znacznie łatwiejsza.

Zalecamy przeczytanie recenzji pacjentów i opinii kardiologa na temat Recardio.

Życzymy ci zdrowia!

Rating
( No ratings yet )
ReCardio - leczenie nadciśnienia i chorób serca